M’RZA wil theater maken met een maatschappelijke relevantie, geïnspireerd door verleden, heden en toekomst. Gefascineerd door mensen en verhalen, hongerig en nederig, hier en nu.
We willen de grenzen van podium en zaal graag doorbreken en spelen op locaties die bij de voorstellingen passen en vice versa. Op die manier ontstaat er ruimte voor zowel sociale als artistieke crossovers.
Nieuwe media en digitale tools kunnen ad libitum worden ingezet om het universum van de voorstelling uit te breiden tot een ruimere ervaringswereld van de toeschouwer.
M'RZA wil artistiek verantwoord, zinvol en ondernemend handelen. De juiste match vinden tussen kunstzin en productie in een filosofie van samen theater maken vanuit groot dromen en reëel denken.

Yoeri Lewijze hierover :
"Als wat we maken aan theater ons allemaal een hart onder de riem kan steken wanneer we het nodig hebben, ons kan verwonderen en ontroeren, dan is dat voor mij de mooiste manier om kunst te maken. Samen opbouwen, groeien, overstijgen, verbinden, een plaats geven. Daarvoor doen we 't."

(afbeeldingen: "Hikikomori Fever" in het oude Electrabel gebouw in Antwerpen)
Back to Top